Welkom bij Vereniging De Sleper

Vereniging De Sleper zet zich in voor het in stand houden van historische en karakteristieke motorsleepboten, opduwers en andere bedrijfsvaartuigen. De vereniging, die zich grotendeels op het vaargebied zuid-west Nederland richt, organiseert en coördineert nautische evenementen en zorgt voor het behoud van kennis rondom het behouden en restaureren van de betreffende vaartuigen. Belangrijk is het uitdragen van de grote betekenis van dit maritiem erfgoed voor de ontwikkeling van Nederland in de 19de en 20ste eeuw. Eveneens van groot belang is het sociale aspect van de vereniging; ook voor het overdragen van kennis over de oude motoren die veelal nog draaien in deze historische vaartuigen.

De vereniging heeft zowel in het begin als aan het einde van elk vaarseizoen clubweekends, ergens in de regio zuid-west Nederland.

In het jaar 2000 is de vereniging opgericht in Willemstad, tijdens het maritieme evenement aldaar. Van de toen 10 boten, is de club gegroeid naar 40 boten. We zijn er trots op dat we vooral een gezelligheidsclub zijn, en dat de saamhorigheid groot is.

Voorzitter: voorzitter@verenigingdesleper.nl
Secretaris: secretaris@verenigingdesleper.nl
Penningmeester: penningmeester@verenigingdesleper.nl